Panelová diskusia o ženách v ekonomickom rozhodovaní

Slovenský trh práce patrí medzi rodovo vertikálne najsegregovanejšie trhy práce v Európe, t. j. ženy napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich a manažérskych pozíciách pracujú výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi. Hoci úroveň vzdelania žien je rovnako dobrá, ich investícia do ľudského kapitálu sa pri kariérnom postupe vypláca v nižšej miere ako […]

Keby svetu vládli ženy

Ženy maju vo verejných politikách jasne iné preferencie než muži, ukazuje empirický výskum. Dodáva iný argument pre rodové kvóty v politike. Hovorí sa, že svet by bol lepším miestom, keby mu vládli ženy. Empirické dôkazy síce chýbajú, no nová štúdia publikovaná v Economic Policy Journal sa pokúša naznačiť dôsledky nerovnovážneho zastúpenia žien v politike pre […]

Predseda vlády: Rodová rovnosť na Slovensku nemá byť len na papieri, ale aj skutočne efektívne uplatňovaná

Hoci na Slovensku stále pretrvávajú rodové nerovnosti, za ostatné obdobie je viditeľný pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov. Premiér Robert Fico verí, že postupne bude rásť aj podiel žien vo vláde či v Národnej rade SR.„Československo patrilo k prvým európskym krajinám, v ktorých ženy získali volebné právo. Bolo to už v roku 1919,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na […]

Rozbíjanie „skleného stropu“ v Európe: Európsky parlament podporil návrh Komisie o ženách vo vrcholových orgánoch

  Európsky parlament dnes podporil prevažnou väčšinou hlasov (459 pre, 148 proti a 81 sa hlasovania zdržalo) právny akt, ktorý Európska komisia navrhla s cieľom zlepšiť vyváženosť zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch európskych spoločností. Táto výrazná podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu znamená, že návrh Komisie bol schválený jedným z dvoch spoluzákonodarcov Európskej […]

Európsky parlament navrhol, aby ženy tvorili 40 percent vedenia veľkých firiem

PRAVDA / Podiel žien vo vedení firiem určí zákon. Táto myšlienka, ktorá vznikla v Bruseli, je o krok bližšie k zavedeniu do života. Európsky parlament včera v prvom čítaní schválil návrh smernice, ktorá by mala ženám otvoriť dvere do dozorných a správnych rád. Podľa návrhu smernice by firmy kótované na burze mali mať do roku […]

Koľko žien zvolili v župných voľbách

SME / Žien ponúkli strany málo, uspeli tak ako muži. V roku 2009 bolo v župách 63 poslankýň. Po štyroch rokoch pribudla jediná.  Ak niekto vo voľbách znevýhodňuje ženy, nie sú to voliči, ale strany. Naznačujú to nedávne výsledky župných volieb, v ktorých ženy obsadili 64 zo 408 poslaneckých mandátov. Viac tu: http://www.sme.sk/c/7010309/kolko-zien-zvolili-v-zupnych-volbach-graf.html  

Podľa nového prieskumu MMF by odstránenie diskriminácie žien zvýšilo ekonomický rast.

HN / 24.9.2013 Christine Lagarde upozorňuje na nedostatočný pokrok v oblasti platovej rovnosti mužov a žien. V minulých rokoch sa podľa šéfky Medzinárodného menového fondu v tejto oblasti nič nezmenilo a je potrebné, aby sa prijali nové opatrenia, ktoré by smerovali k zníženiu diskrimnácie žien, uvádza agentúra Reuters. Medzinárodný menový fond, ktorému prvýkrát v histórii […]

Žena vo vedení? Firma si polepší, tvrdí výskum

Britský výskum, o ktorom informoval web CNBC.com, naznačuje, že hospodársku krízu niektorých firiem môže zachrániť práve ženská ruka. Spoločnosť Credit Suisse analyzovala od roku 2005 viac ako 2500 firiem a zistila, že podniky, ktoré majú vo svojom vedení ženu, sú až o 26 percent úspešnejšie ako podniky s čisto mužským manažmentom. „Firmy s väčším podielom […]

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko

Ženy v médiách stále nemajú rovnako silný hlas pri rozhodovaní ani v éteri ako muži. Prieskum EIGE ukázal, že v súkromných médiách obsadili ženy v EÚ len 12 % strategických rozhodovacích pozícií, vo verejných 22 %. Podľa odborníkov sa politici zdráhajú konať s odkazom na slobodu médií.

E. Bauer, K. Neveďalová: Stereotypy v médiách ženy degradujú

Euractiv / Obe sa venujú v Európskom parlamente rodovým otázkam. Hoci sú z odlišných politických skupín ich diagnóza problémov postavenia žien v spoločnosti v mnohých otázkach konverguje. Kvóty, chudoba, postavenie na trhu práce a mediálny obraz žien. Pýtali sme sa europoslankýň Edit Bauer (Európska ľudová strana, SMK) a Kataríny Neveďalovej (S&D, SMER-SD) na ich vnímanie rodových […]

Európsky Deň rovnosti odmeňovania: ženy v Európe pracujú 59 dní „zadarmo“.

16,2 %: to je podľa najnovších údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, veľkosť rozdielu v odmeňovaní žien a mužov alebo priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celej EÚ. Táto správa predchádza Európsky deň rovnosti odmeňovania 2013, ktorý pripadá na 28. február. Tento deň, ktorý si pripomína celá EÚ, vyjadruje, koľko dní navyše by […]

Rodové kvóty sú v súlade s Chartou

Smernica, ktorou sa má zvýšiť zlepšiť vyváženosť rodov vo vedení firiem formou kvót, prešla kontrolou subsidiarity. Priaznivci návrhu argumentujú jej ekonomickým i ľudsko-právnym rozmerom.  Európsky parlament opakovane (napr. 6.7.2011 v uznesení o ženách a riadení podnikov, 13.3.2012 v uznesení o rovnosti žien a mužov v EÚ) vyzval spoločnosti a členské štáty, aby zvýšili zastúpenie žien v rozhodovacích orgánoch. […]

Podiel žien vo vedení firiem v Únii sa zvýšil

Európska komisia tvrdí, že regulačný tlak funguje. Podiel žien vo vrcholových orgánoch veľkých firiem sa medziročne zvýšil o 2,2 %, najviac v krajinách, ktoré si kvóty stanovili v národných predpisoch. Najnižší nárast sa zaznamenal na Slovensku. Podľa posledných údajov o počte žien vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností, podiel žien dosiahol Európskej únii v októbri 2012 úroveň […]

MPK k predbežnému stanovisku SR k návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze

MPSVR SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania  Predbežné stanoviskok návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. V predkladace správe k stanovisku  hovorí: “Hoci Slovenská republika podporuje presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, opatrenia uvedené v návrhu smernice by nemali byť v súčasných podmienkach prijímané […]