Panelová diskusia o ženách v ekonomickom rozhodovaní

Posted on Posted in Aktuality

Slovenský trh práce patrí medzi rodovo vertikálne najsegregovanejšie trhy práce v Európe, t. j. ženy napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich a manažérskych pozíciách pracujú výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi. Hoci úroveň vzdelania žien je rovnako dobrá, ich investícia do ľudského kapitálu sa pri kariérnom postupe vypláca v nižšej miere ako u mužov. Nevyužitie vzdelanostného potenciálu žien je pritom stratou nielen pre ženy samotné, ale aj pre celú našu spoločnosť. Potreba systematicky rozvíjať potenciál žien a podporovať ich účasť na rozhodovaní bola preto jedným z posolstiev posledného ročníka vyhodnotenia súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Téme zastúpenia žien v riadiacich pozíciách a manažmente spoločností bola venovaná panelová diskusia na konferencii 26. apríla. V nej sa predstavili viaceré úspešné ženy z oblasti súkromného i verejného sektora. Reprezentovaná bola aj Európska komisia a špeciálnym hosťom diskusie bola Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku. Inga Magistad na Slovensku pôsobí od roku 2013 a v úvode diskusie predstavila domácu situáciu v oblasti participácie žien na rozhodovaní. Nórsko ako prvá európska krajina zaviedlo v roku 2003 rodové kvóty ako nástroj podpory žien v rozhodovacích pozíciách. Na základe kvót dnes v Nórsku ženy zastávajú 40% pozícií v správnych radách verejne obchodovaných nórskych spoločností. Prijatie kvót nasledovalo dvojročné prechodné obdobie, ktoré malo zabezpečiť, aby spoločnosti začali fungovať v súlade s novými požiadavkami dobrovoľne. V tomto období počet žien v správnych radách výrazne vzrástol.  Po uplynutí prechodného obdobia hrozila spoločnostiam v prípade nedodržania zákonom stanovených 40% likvidácia. Kvóty dodnes predstavujú jedno z najefektívnejších opatrení v prospech zvýšenia podielu žien v rozhodovacích pozíciách a aj podľa Ingy Magistad bolo ich zavedenie pozitívnym opatrením, ktorým bol dosiahnutý významný pokrok v podpore žien vo vedení. Podľa jej slov sa spoločnosti prispôsobili a systém kvót si úspešne osvojili.

Do diskusie sa ďalej zapojila aj Lucia Gröneová, HR manažérka pre IBM ISC, ktorá má 15 rokov skúseností v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Lucia Gröneová v prvej časti podujatia preberala cenu za 1. miesto v oblasti podpory žien v rozhodovaní, a teda mala možnosť predstaviť jednak prax a relevantné opatrenia zavedené v IBM, ale podelila sa aj o osobnú skúsenosť súvisiacu s uplatnením sa v rozhodovaní a manažmente. O svoje skúsenosti sa tiež podelili Alica Pavúková a Klaudia Valušková. Alica Pavúková od roku 1991 pôsobí v spoločnosti PricewaterhouseCoopers a vo svojej práci sa venuje aj podpore diverzity. Klaudia Valušková ako podnikateľka s 22-ročnou skúsenosťou v automobilovom priemysle sa v súčasnosti venuje integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením. Klaudia poukázala na špecifiká podnikania a nutnosť veľkého nasadenia a flexibility, ak žena podnikateľka chce uspieť na pracovnom trhu.

Politiku a aktivity v prospech vyrovnanejšieho zastúpenia žien v rozhodovaní za Európsku komisiu predstavila Mária Kadrliaková. V súčasnosti pracuje pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ako politická tajomníčka. Európska komisia aktívne monitoruje situáciu v oblasti vo všetkých členských štátoch EÚ a k zlepšeniu situácie napomáha ja prostredníctvom grantov. 13. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí bol spolufinancovaný práve z grantovej schémy Európskej komisie PROGRESS.

 

 

Pridaj komentár