Rozhovory s úspešnými ženami

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne podporuje vyvážené zastúpenie žien a mužov v rozhodovaní prostredníctvom rovnomenného projektu Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry z dotačnej schémy Európskej komisie Progress. V rámci projektu bola zverejnená séria rozhovorov s úspešnými ženami v ekonomickom rozhodovaní a podnikaní.

Rozhovory viedla Martina Galátová  a môžete si ci prečítať tu:

Mária Urlandová: Na miesto šéfky som sa musela vymenovať sama, muži by to neurobili

27. 4. 2016 | Ženy v meste

Neobvyklé by bolo, keby mi niekto ponúkol manažérsku a nedajbože aj vysokú pozíciu. Mne čo mám 160 cm, 45 kg, hovorí Mária Urlandová, riaditeľka najväčšej regionálne televízie TV Bratislava. Celý rozhovor

Miriam Zsilleová: Ženy by mali veriť svojim schopnostiam a inštinktu

 27.04.2016 | Pravda

Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny postup a uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, že rovnosť je základným princípom demokratických spoločností, má zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách aj značné praktické pozitívne dôsledky. Celý rozhovor

Patrícia Kabáthová: Ženy často nie sú v porovnaní s mužmi rovnocenne ohodnotené, ale chce sa po nich viac

25. 4. 2016 | Ženy v meste
 U mnohých zamestnávateľov stále prevládajú predsudky ohľadne žien manažérok, či ten tlak zvládnu, ženy však vedia byť efektívnejšie a praktickejšie ako muži, hovorí PATRÍCIA KABÁTHOVÁ, generálna manažérka spoločnosti Johnson & Johnson pre medicínske nástroje na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Celý rozhovor

Silvia Jeleníková: Sme jedinečné, nekopírujme mužov!

25.4.2016 | Slovenka

Pohľad do reálneho života ponúkajú príbehy úspešných žien. Aké majú skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, sme sa spýtali riaditeľky pre ľudské zdroje spoločnosti Dell Slovakia Silvie Jeleníkovej. Celý rozhovor

Alica Pavúková: Ženy prinášajú iný pohľad na riešenie problémov a pracujú so svojou emocionálnou inteligenciou

27.4.2015 | HN online

Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny postup a uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, že rovnosť je základným princípom demokratických spoločností, má zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách aj značné praktické pozitívne dôsledky. Spoločnosti, v ktorých ženy pracujú vo vedúcich pozíciách, dosahujú aj lepšie finančné výsledky a diverzita na pracovisku prispieva k lepšej výkonnosti tímov. Pohľad do tejto sféry ponúka rozhovor s Alicou Pavúkovou, partnerkou PwC Slovensko. Celý rozhovor

Marta Klačanská: Len v dobrom prostredí sa dajú dosahovať vysoké méty

Apríl 2016 |  Beuty Woman

Pohľad do reálneho života ponúkajú dva príbehy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým príkladom a inšpiráciou. Aké sú ich skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, o tom sme sa porozprávali s Miriam Letašiovou, ktorá už viac ako desať rokov pôsobí v Eximbanke, v súčasnosti zastáva pozíciu vrchnej
riaditeľky a gestoruje stratégiu banky, a Martou Klačanovou, výkonnou riaditeľkou a majiteľkou spoločnosti European Financial Corporation. Celý rozhovor s M.Klačanovou

 

Miriam Letašiová: Zladiť rodinu a prácu je v dnešnej dobe umenie

“Niektoré ženy čelia spoločenským predsudkom, aby prijali manažérske posty. Pritom viaceré štúdie poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien do vedúcich pozícií v spolupráci s mužmi”, hovorí vrchná riaditeľka Exim banky Miriam Letašiová. Celý rozhovor

Dana Rušinová: Robím to, čo ma napĺňa a čo má zmysel

Apríl 2016 | Moja psychológia

V rámci projektu sme oslovili Danu Rušinovú, dlhoročnú správkyňu a výkonnú riaditeľku Nadácie pre deti Slovenska a prezidentku Koalície pre deti Slovenska. Absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava a možno ju čakala kariéra vedkyne. Ale zlákali ju nielen moderné technológie, ale aj novinárčina. Kým vyhrala konkurz na súčasnú pracovnú pozíciu, zbierala skúsenosti v niekoľkých rozdielnych rezortoch. Porozprávali sme sa o jej skúsenostiach s riadením a prezradila nám aj to, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretla. Celý rozhovor

Klaudia Valušeková: Rozvážnosť je najsilnejšou stránkou žien

Mária Csizmadiová: Žena musí mať víziu a sebavedomie

Apríl 2016  Harmónia

Pohľad do reálneho života ponúkajú príbehy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým príkladom a inšpiráciou. Aké
majú skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, sme sa spýtali generálnej manažérky
firmy AV Mobilita Klaudie Valuškovej a Márie Csizmadiovej, generálnej manažérky firmy SPEED Line. Oba rozhovory tu

 

 

Pridaj komentár