Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Najbližšie zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.00 h v zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch. Predbežný program zasadnutia: Návrh programu: 1. Otvorenie 2. Návrh rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť 3. Informácia o novom zložení výboru a voľba podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť za […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2017 o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave Návrh programu: Otvorenie Návrh aktualizácie štatútu Výboru pre rodovú rovnosť Informácia o realizovaných aktivitách v rámci predsedníctva SR […]

Vypískajme násilie na ženách a podporme Istanbulský dohovor

Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V stredu 10. decembra 2014 o 17.30 spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Zároveň sa bude pískať na podporu najnovšieho Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

20. mája 2014  sa o 10 hod uskutoční zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zasadačke č. 117 MPSVR SR, Špitálska 4-6-8 v Bratislave. Program a materiály sú k dispozícii tu.

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Termín zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť bude dňa 30. januára 2014 v čase od 13.00 hod. (v  zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch.). Prítomnosť verejnosti na zasadnutí je možná do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti. Upozornenie: na základe avizovaného záujmu verejnosti je kapacita sály naplnená a nevieme garantovať ďalšiu účasť verejnosti na zasadnutí.

Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv   POD ZÁŠTITOU PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY  MIROSLAVA LAJČÁKA   6. DECEMBER 2013  BRATISLAVA      P r o g r a m: 09:00 – 09:30 Hotel Bôrik – registrácia  09:30 – 11:00  Otváracie príhovory   Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej […]

Rokovanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

10. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 29. mája 2013 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. Návrh programu: Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Rady vlády Slovenskej republiky  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

21. mája 2013 sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutoční 6. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Program a materiály k zasadnutiu výboru sú k dispozícii tu. Účasť verejnosti na zasadnutí je možná podľa kapacity zasadacej miestnosti.

Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu

Medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka 14. decembra 2012, Hotel Bôrik, Bratislava ORGANIZÁTORI: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Predbežný program 8:15 – 9:45 Registrácia 08:30 – 09:45 Slávnostné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a […]

Konferencia k spusteniu programu rodovo podmieneného a domáceho násilia z NFM

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 Vás pozýva na otváraciu konferenciu „Počúvame volania o pomoc“, ktorá sa uskutoční 26. novembra 2012 o 9:30 v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Otváracia konferencia programu sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Cieľom konferencie je oficiálne […]

Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Regionálne sympózium pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera k záverom rovnako nazvanému projektu sa bude konať v Bratislave, Hotel Bôrik, 15. – 16. november 2012. Podujatie budú facilitovať Dušan Ondrušek a Karolína Mikova z PDCS. 

Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska

Úrad vlády SR pozýva všetkých záujemcov dňa 6. novembra 2012 do hotela Bôrik v Bratislave na konferenciu, ktorej cieľom je predstavenie nových programov v programovom období 2009-2014. V úvode sa prítomným okrem domácich hostí prihovoria aj zástupcovia donorov z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu.