Vypískajme násilie na ženách a podporme Istanbulský dohovor

Posted on Posted in Pozvánky
Záujem riešiť problém násilia páchaného na ženách a dievčatách spája čoraz viac ľudí. V stredu 10. decembra 2014 o 17.30 spojí osobnosti politického i verejného života na Hlavnom námestí v Bratislave, kde sa bude pískať proti tomuto závažnému spoločenskému problému. Zároveň sa bude pískať na podporu najnovšieho Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru.  
Podujatie, ktoré organizujú mimovládne organizácie Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fond, uzavrie každoročnú medzinárodnú kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.
Na podporu riešenia problému násilia páchaného na ženách vystúpi veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Magistad, zástupkyne a zástupcovia Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike a ľudsko-právnych mimovládnych organizácií. Na pódiu sa stretne odchádzajúci primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s novozvoleným primátorom Ivom Nesrovnalom.

Podujatie realizuje Možnosť voľby a Slovensko-český ženský fondhttp://www.womensfund.sk/blade/s/2/index.html

Viac tu: https://www.facebook.com/events/363121733849347/

 

Pridaj komentár