ŠÚ: Rodová rovnosť 2014

Posted on Posted in Aktuality
Štatistický úrad SR vydal ďalšiu publikáciu Rodová rovnosť 2014. Publikácia poskytuje komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou. Súčasťou sú metodické vysvetlivky.

Vydavateľ: Pracovisko ŠÚ SR Košice
Tématická oblasť: Životné podmienky
Okruh: Rodový aspekt
Dátum publikovania: 28.11.2014
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/ENPočet strán: 190
Kód publikácie: 8010314

 

Pridaj komentár