Rodové stereotypy sa najviac prejavujú v pracovnej oblasti

Ľudia na Slovensku postupne upúšťajú od stereotypných predstáv a rozdiely medzi mužmi a ženami sa postupne vo viacerých oblastiach stierajú. Oblasťou, v ktorej však na Slovensku výrazne zaostávame, je práve pracovný trh. Skúsenosti so znevýhodňovaním na pracovisku alebo pri hľadaní si zamestnania potvrdila v exkluzívnom prieskume Poštovej banky a agentúry 2muse takmer každá druhá opýtaná žena a zhruba každý desiaty muž. […]

Štúdia: Viac žien v IKT zvýši HDP o miliardy eur

Komisia vydala štúdiu, podľa ktorej by viac žien v digitálnom sektore znamenalo nárast ročného HDP Únie o 9 miliárd eur. V sektore IKT majú ženy vyššie platy, flexibilnejší pracovný rozvrh a sú tu menšie rodové rozdiely v platoch než v iných odvetviach hospodárstva. Záujem väčšieho počtu dievčat o kariéru v digitálnom odvetví a väčší počet […]

Konferencia Rady Európy “Médiá a zobrazenie žien”

Konferenciu organizovala Rada Európy v spolupráci s vládou Holandského kráľovstva. V rámci prierezového programu o rovnosti žien a mužov, zriadený v roku 2012 na podporu uplatňovania noriem Rady Európy, bola založená nová štruktúra – Komisia pre rodovú rovnosť (Gender Equality Committee). Jednou z priorít identifikovaných GEC je riešiť otázku “žien a médií” na základe opatrení obsiahnutých v […]

E. Bauer, K. Neveďalová: Stereotypy v médiách ženy degradujú

Euractiv / Obe sa venujú v Európskom parlamente rodovým otázkam. Hoci sú z odlišných politických skupín ich diagnóza problémov postavenia žien v spoločnosti v mnohých otázkach konverguje. Kvóty, chudoba, postavenie na trhu práce a mediálny obraz žien. Pýtali sme sa europoslankýň Edit Bauer (Európska ľudová strana, SMK) a Kataríny Neveďalovej (S&D, SMER-SD) na ich vnímanie rodových […]