Národný projekt Rodina a práca

Posted on Posted in Aktivity
Premiér Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom predstavili prvé opatrenie z druhého balíčka sociálnych opatrení – Národný pilotný projekt Rodina a práca.Ako zdôraznil premiér, cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života žien, ktoré sa starajú o deti do veku 10 rokov, konkrétne zvýšením počtu predškolských zariadení a uľahčením návratu žien do trvalého pracovného procesu. Podporou flexibilných foriem práce, ako sú kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo telepráca, budú môcť zamestnávatelia prelomiť bariéry, ktoré neraz prekonávali pri prijatí žien s deťmi do 10 rokov.
 

V rámci projektu budú podporené nové pracovné miesta, ktoré budú obsadené buď osobami na rodičovskej dovolenke, alebo s dieťaťom pred nástupom do školy (cca do veku 6 rokov). V takom prípade budú pracovné miesta dotované vo výške 90 percent reálnej celkovej ceny práce, maximálne však do výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V druhom prípade – pri zamestnávaní matiek s deťmi vo veku 6-10 rokov – bude forma podpory vo výške 50 percent z celkovej ceny práce. Ďalšou podmienkou pre zamestnávateľov je, že na takto vytvorené nové pracovné miesto nemôžu prijať osobu, s ktorou už majú uzatvorený trvalý pracovný pomer. Jeden zamestnávateľ môže vytvoriť maximálne 10 pracovných úväzkov na týždenný pracovný čas.

Prostredníctvom projektu podporíme taktiež služby starostlivosti o deti, teda predškolské zariadenia, detské kútiky, ktoré vytvoria buď priamo zamestnávatelia alebo spolupracujúce organizácie poskytujúce služby starostlivosti o deti. Preplatené budú náklady celkovej ceny práce vychovávateľky či vychovávateľa, najviac však vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z mediánu mesačnej hrubej mzdy na tejto pracovnej pozícii ( ide o cca 700 eur hrubej mzdy). V rámci tejto pomoci mladým rodinám budú podporené buď nové zariadenia, alebo už existujúce, ako sú súkromné škôlky, jasle či materské centrá, pokiaľ rozšíria svoje kapacity a príjmu nové vychovávateľky. Podmienkou však je, aby mali uzatvorené zmluvy o starostlivosti o deti so zamestnávateľmi matiek týchto detí. Podľa premiéra Roberta Fica, ak dá firma k dispozícii priestor na vytvorenie detského kútika, štát zaplatí kvalifikovaného pracovníka, ktorý sa bude o deti starať a neinvestičný materiál na zabezpečenie detského kútika, ako napríklad hračky pre deti.

„Naším cieľom je osloviť aspoň 150 firiem, ktoré by do tohto projektu vstúpili. Predpokladáme, že by sa mohlo vytvoriť až do 5000 pracovných miest na rôzne formy pracovných úväzkov,“ povedal minister Ján Richter. Zároveň zdôraznil, že očakáva zvýšený záujem zamestnávateľov pri realizácii spomínaného národného projektu. Vychádza totiž zo spoločných rokovaní so zamestnávateľmi, ktoré absolvoval v posledných dňoch.

Vyčlenené prostriedky podľa ministra pôjdu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. “Použitie týchto prostriedkov je limitované do konca roka 2015. Zároveň sme pripravení nadviazať novým projektom z nového OP Ľudské zdroje na ďalšie obdobie. Máme záujem, aby to bolo systémové opatrenie,” dodal J.Richter.

Alokácia projektu – momentálne mimo plnenia Bratislavského samosprávneho kraja – je 23 miliónov. Presné podmienky podpory a výzvy na zapojenie do projektu budú zverejnené koncom januára tohto roka na stránke ministerstva.

Relácia V politike s ministrom PSVR SR Jánom Richterom o projekte: http://www.ta3.com/clanok/1054559/rodina-praca-dochodky-predvolebny-rok-2015.html

Výzva na zapojenie do projektu