Výberové konanie v projekte Inštitút rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

V rámci národného projektu Inštitút rodove rovnosti obsadzuje Centrum vzdelávania MPSVR SR pracovné pozícíe manažérok/iek a asistentov/iek:

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_BB

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_KE

Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_TN

Asistent-ka manažéra-ky Aktivity č. 1 v rámci národného projektu Rodovej rovnosti

Manažér-ka Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu rodovej rovnosti_KE

Manažér-ka pre aktivitu 1 v rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti

Termín uzávierky prihlášok je 7.6.2013

viac informácií: http://www.cvmpsvr.sk/new/

Pridaj komentár