Veľvyslanectvo USA podporuje podnikanie žien na Slovensku

Posted on Posted in Aktivity

Veľvyslanectvo USA na základe iniciatívy bývalej ministerky zahraničných vecí USA, pani Hillary Clinton, ktorá podporovala a stále podporuje ženy podnikateľky, sa rozhodlo implementovať na Slovensku projekt zameraný na podporu podnikania žien. Na Slovensku pôsobí len niečo vyše 27 percent žien v podnikaní, čo predstavuje približne len niečo vyše 100 000 ľudí.

Na základe tejto skutočnosti, v spolupráci s Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity (VOKA), Veľvyslanectvo USA realizuje Mentoringový program pre ženy podnikateľky s názvom Women Entrepreneurship Forum.

V rámci 12 mesačného programu majú mať účastníčky príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska. Mentori poskytujú vybraným podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a možnosti ich rastu, a zároveň im napomáhajú  získať potrebné sociálne zručnosti a líderské schopnosti.

Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú. Projekt sa realizuje prostredníctvom kontinuálnej spolupráce medzi mentormi a mentorovanými, organizáciou workshopov a záverečnej konferencie.

Celý tento program sme začali úvodnou konferenciou dňa 15. októbra 2012 v Bratislave za účasti pani Jennifer Kushell z Young Successful Media.

http://www.youtube.com/watch?v=xotgCIuRxx4&list=UUmhnE6UUMdkcMQ-aq6T0oOg&index=34

http://www.youtube.com/watch?v=nMxwEhnogwo&list=UUmhnE6UUMdkcMQ-aq6T0oOg

Následne, inšpirovaný programom WE Americas, začali realizovať jednotlivé aktivity mentoringového projektu v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, nakoľko základným cieľom projektu je zapojiť ženy – podnikateľky z celého Slovenska. Cieľovú skupinu tvoria nielen začínajúce a etablované podnikateľky, ale aj zamestnané ženy v spoločnostiach. Projektu sa zúčastňuje 60 mentees (20 na západnom Slovensku, 20 na strednom Slovensku a 20 na východnom Slovensku), ako aj 60 mentorov.

Každý týždeň pripravuje Veľvyslanectvo USA mentorom aj mentorkám Dobrú radu, ktorá im má napomôcť v ich podnikaní. Niektoré z nich nájdete tu:

http://www.youtube.com/watch?v=Ah4UEtGADJU&list=UUmhnE6UUMdkcMQ-aq6T0oOg

Výsledkom projektu má byť spolupráca medzi jednotlivými organizáciami zastupujúce ženy podnikateľky na Slovensku, rozvoj vzťahu medzi mentorom a mentorovanou počas celej doby trvania projektu, ako aj možnosť študijnej cesty do USA.

Preto v rámci tohto projektu vznikla aj Výkonná rada tzv. Steering Committee v spolupráci so 17 organizáciami na Slovensku reprezentujúcimi vládne inštitúcie, súkromný a tretí sektor. Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú. Zoznam partnerov sa nachádza tu.

Steering Committee pripravuje pozičný dokument (White Paper) mapujúci súčasnú situáciu podnikateľského prostredia na Slovensku. Zároveň sa zameriava na vyhodnotenie rovnováhy medzi rodinným životom a profesionálnou kariérou, či postavenie žien v spoločnosti. White Paper odprezentovaný vláde SR v októbri 2013.

Pridaj komentár