Výzva “Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd”

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013. Gestorským útvarom výzvy je odbor ľudských práv.

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2013 je 900 000 EUR. Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.

Výzva je vyhlásená na obdobie dvoch mesiacov, posledným dňom na predkladanie žiadostí je 25. marec 2013.

Link na zverejnenú výzvu: http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod

Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte počas pracovnej doby pracovníkom odboru ľudských práv ministerstva na t. č.: 02/5978 3787, 02/5978 3788 alebo e-mailom na adresy: milan.vrbovsky@mzv.sk, dana.srponova@mzv.sk.

Pridaj komentár