OSN vydáva prvú správu o ľudských právach neheterosexuálnych ľudí

Posted on Posted in Materiály

Prvá správy OSN o ľudských právach lesieb, gayov, bisexuálov a transgender ľudí (LGBT) podrobne opisuje, ako sú ľudia na celom svete zabíjaní alebo  sa stávajú obeťami nenávisťou motivovaného násilia, mučenia, zadržiavania, kriminalizácie a diskriminácie v zamestnaní, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vzdelávaní pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

V správe, ktorú zverejnila Organizácia Spojených národov pre Úrad vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR) v Ženeve, popisuje “vzory porušovania ľudských práv …, ktoré vyžadujú reakciu”, a hovorí, že vlády príliš často prehliadajú násilie a diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a pohlavnej identity.

Homofóbne a transfóbne násilie bol zaznamenané vo všetkých regiónoch sveta, uvádza správa, a pohybuje sa od vrážd, únosov, útokov a znásilnenií k psychickým hrozby a svojvoľnému pozbaveniu slobody. LGBT ľudia sú často terčom organizovaného zneužívania zo strany náboženských extrémistov, polovojenských skupín, neonacistov, extrémnych nacionalistov a iných skupín, ako aj rodinnému a spoločenskému násiliu, pričom lesby a transgender ženy sú v osobitnom nebezpečenstve.

“Násilie proti LGBT osobám býva mimoriadne kruté v porovnaní s ostatnými trestných činov motivovanými predsudkami,” stojí v správe. Citované údaje naznačujú, že homofóbne nenávistné trestné činy často obsahujú “vysokú miera krutosti a brutality.”

Násilné incidenty alebo prejavy diskriminácie, často ostanú nenahlásené, pretože obete neveria polícii, majú strach z odplaty, alebo nie sú ochotní identifikovať sa ako LGBT.

Táto správa – pripravená ako reakcia na žiadosť OSN pre ľudské práva zo začiatku minulého roku – vychádza z informácií uvedených správach OSN v minulosti, oficiálnych štatistík o zločinoch z nenávisti, ktoré sú k dispozícii, a údajov regionálnych organizácií a niektorých mimovládnych organizácií.

Navi Pillay, vysoká komisárka OSN pre ľudské práva, v správe vyzýva krajiny, aby zrušili zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu, odsrtránili trest smrti za trestné činy týkajúce sa konsenzuálnych sexuálnych vzťahov, zosúladili vek, od ktorého môže mať človek legálne pohlavný styk pre heterosexuálne a homosexuálne správanie, a prijali komplexné antidiskriminačné zákony.

V 76 krajinách sveta je styk osôb rovnakého pohlavia naďalej nelegálny a najmenej v piatich krajinách – Irán, Mauritánia, Saudská Arábia, Sudán a Jemen – je trest smrti stále bežný.

Pani Pillay odporúča, aby členské štáty taktiež bezodkladne vyšetrili všetky vraždy a závažné násilné trestné činy spáchané kvôli skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácii alebo rodovej identite, a vytvorili systém pre zaznamenávanie takýchto udalostí.

Vysoká komisárka ďalej vyzýva štáty, aby zabezpečili, že žiadne osoby, unikajúce pred prenasledovaním z dôvodu ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity sa nevracia na územie, kde je ich život alebo sloboda v ohrození, a aby azylové zákony zohľadnili, že sexuálna orientácia alebo rodová identita je platný základ pre uplatnenie nároku na prenasledovanie. Verejné informačné kampane na boj proti homofóbii by mali byť zavedené, a to najmä na školách. Polícia a právne orgánmi by mali tiež vyškolené tak, aby sa zabezpečilo správne a spravodlivé zaobchádzanie s neheterosexuálnymi ľuďmi.

Charles Radcliffe, vedúci sekcie globálnych záležitostí OHCHR, povedal rozhlasu OSN, že “jednou z vecí, ktoré sme zistili, je, že ak zákon v zásade odráža homofóbne nálady, potom legitimizuje homofóbiu v spoločnosti všeobecne. Ak štát zaobchádza s ľuďmi ako s druhoradými, alebo ešte horšie, ako so zločincami, potom vyzýva ľudí, aby robili to isté. ”

Zdôraznil, že všetky členské štáty OSN majú podľa medzinárodného dohovoru o ľudských právach povinnosť zrušiť trestnosť homosexuality a dodal, že je dôležité štáty skôr presvedčiť, aby zmenili svoje právne predpisy a nie ich poúčať.

“Myslím, že v posledných rokoch sme boli svedkami výrazného posunu v názoch štátov. Približne 30 krajín v posledných dvoch desaťročiach dekriminalizovalo homosexualitu. ”

Pán Radcliffe povedal, že zatiaľ čo všetci ľudia majú slobodu vyznania “, žiadne náboženské vyznanie alebo prevažujúce kultúrne hodnoty nemôžu odôvodniť odopieranie základných práv ľuďom.”

Správa, ktorá bude prerokovaná členmi rady na zasadnutí v marci 2012, bola zverejnená na základe vyjadrení obáv najvyšších predstaviteľov OSN nad porušovaním ľudských práv neheterosexuálnych ľudí.

V minulom roku, v prejave ku Dňu ľudských práv, generálny tajomník Ban Ki-moon povedal, že “muži a ženy so svedomím, odmietame diskrimináciu vo všeobecnosti, a najmä diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.”

[Organizácia spojených národov, New York, 15. decembra 2011]

Zdroj: http://www.womenlobby.org/spip.php?article2803&lang=en

Pridaj komentár