↑ Späť na Informácie

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

O súťaži

Návrh súťaže schválila porada vedenia MPSVR SR dňa 29.3.2000. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 7.4.2000 menoval predsedu a členov Komisie na vykonanie súťaže.

K základným cieľom súťaže patrí motivácia zamestnávateľov k vytváraniu takých podmienok, ktoré sú citlivé k rodinným povinnostiam zamestnancov a verejné ocenenie tých zamestnávateľov, ktorí venujú systematickú pozornosť harmonizácií pracovného a rodinného života, ako aj vytváraniu rovnosti príležitostí žien a mužov

Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín (15.5.2000), k tomuto dátumu je vyhodnocovaná najskôr v každoročnom cykle, od roku 2011 v dvojročnom cykle. Vznik súťaže bol iniciovaný MPSVR SR v roku 2000 ako pilotný projekt pre nultý ročník. Komisia bola menovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od svojho vymenovania pracuje ako nezávislý orgán. Zasadnutia Komisie sú venované vypracovaniu a upresneniu pilotného projektu a ostatných materiálov súťaže. Komisia rieši ďalšie technických a organizačných záležitosti, ktoré v priebehu ročníka vzniknú a poskytuje konzultácie záujemcom o súťaž.

Zloženie a činnosť Komisie na vykonanie súťaže “Zamestnávateľ ústretový k rodine”

Komisia sa skladá zo zástupcov/kýň:

 • zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • odborových zväzov SR
 • Inštitútu pre výskum práce a rodiny
 • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Inštitútu pre verejné otázky
 • Slovenského národného strediska pre ľudské práva
 • Ženskej loby Slovenska

Povinnosti komisie:

 • Komisia pracuje na základe schváleného Rokovacieho poriadku
 • Komisia dohliada nad dodržiavaním pravidiel korektnosti a nad ochranou údajov
 • Komisia vypracúva návrhy na ocenenie za jednotlivé kategórie na základe podkladu výskumného tímu, ktorý spracúva dotazníky a prihlášky do súťaže
 • Komisia informuje o návrhoch poradu vedenia MPSVR SR
 • po ukončení každého ročníka súťaže Komisia vypracuje správu o priebehu a výsledkoch súťaže (bulletin)
 • Komisia vedie “Zoznam zamestnávateľov ústretových k rodine”

 

Ocenenia za rok 2013

Človek, ktorý má zázemie v rodine aj v práci, dosahuje lepšie výsledky a je prínosom pre firmu a celú spoločnosť. Zhodli sa na tom účastníci Fóra „Firma 21. storočia – Zamestnávateľ ústretový k rodine“.  Zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života je základným pilierom európskych politík zamestnanosti, rodovej rovnosti, ako aj riešenia demografických dopadov. Aj preto …

Ísť na stránku »

úvodné vystúpenia v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Ocenenia za rok 2011

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2011 Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál ocenil 8. marca 2012 na medzinárodnej konferencii „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností“ v rámci 11. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí šesť zamestnávateľov, ktorí „poskytujú mužom i ženám rovnaké šance uplatniť sa …

Ísť na stránku »

Spoločná fotografia ocenených zamestnávateľov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ocenenia za rok 2010

Jubilejný desiaty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Odbor rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zorganizoval konferenciu Prínosy a benefity služieb starostlivosti spojenú so slávnostným ocenením jubilejného 10. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Konferencia spojená …

Ísť na stránku »

1.miesto Accenture, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzal Nicolas Moschatos - riaditeľ pre ľudské zdroje

Ocenenia za rok 2009

Deviaty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Dňa 11. mája 2010 sa v Bratislave v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí  uskutočnilo  slávnostné odovzdanie ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2009 spojené s konferenciou Udržateľnosť politík rodovej rovnosti a nové trendy. Ocenenia najústretovejším …

Ísť na stránku »

uvodne slovo

Ocenenia za rok 2008

Ôsmy ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Dňa 21. mája 2009 sa v Miestodržitelskom paláci na Hlavnom nám č.. 8 v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Nová architektúra rodových vzťahov v organizáciách a inštitúciách spojená s odovzdávaním ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2008. …

Ísť na stránku »

ministerka a ucastnici

Ocenenia za rok 2007

Siedmy ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Dňa 15. mája 2008 sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila Medzinárodná konferencia „Manažment prorodových a prorodinných vzťahov“ spojená s odovzdaním ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Zamestnávateľ ústretový k rodine“. Cieľom konferencie bola prezentácia príkladov dobrej praxe krajín s pozitívnym prístupom k zosúladeniu rodinného, osobného a …

Ísť na stránku »