Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktivity

Minister práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky, predsedu Výboru pre rodovú rovnosť pozýva členov a členky výboru na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2012, v čase od 10.00 hod., v kongresovej miestnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, Bratislava.

Program rokovania a materiály sú k dispozícii tu.

Pridaj komentár