Rokovanie o súhrnnej správe o rodovej rovnosti v NRSR

Posted on Posted in Materiály

Národná rada SR na svojej 7. riadnej schôdzi prerokovala a zobrala na vedomie Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011. Uznesenie k správe bolo schválené veľkou väčšinou hlasou, keď zo 147 prítomných 133 hlasovalo za uznesenie.

Správu 23.júla 2012 prerokoval a odporučil aj gesčný výbor NRSR, ktorým bol Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

Pridaj komentár