Na Slovensku podľa OSN zostávajú mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami

Posted on Posted in Monitoring médií

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva je znepokojený pretrvávajúcou nerovnosťou medzi mužmi a ženami na Slovensku, najmä čo sa týka ich zastúpenia na rôznych úrovniach vo verejnom sektore, v orgánoch s rozhodovacími právomocami a v politických stranách.

Vyplýva to z jeho záverečného stanoviska k druhej periodickej správe SR o implementácii Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Tento týždeň sa týmto stanoviskom zaoberala vláda.

V tejto súvislosti odporúča Výbor prijať adekvátne opatrenia a zaviesť efektívne mechanizmy dohľadu.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6860680/na-slovensku-podla-osn-zostavaju-mzdove-rozdiely-medzi-muzmi-a-zenami.html#ixzz2YOdQXnzU

Pridaj komentár