Zasadnutie Komisie pre postavenie žien

Posted on Posted in Aktuality

V dňoch 4. až 14. marca 2013 zasadá v New Yorku na pôde OSN Komisia pre postavenie žien. Komisia je jednou z komisií ECOSOCu a tradične sa na prelome februára a začiatkom marca stretáva na pôde OSN, aby členské štáty OSN prehodnotili pokrok urobený v stanovených oblastiach.

Tohoročné zasadnutie má kľúčovú tému násilie páchané na ženách. Na záver zasadnutia bolo prijaté záverečné vyhlásenie, na ktorom sa neustále vedú vyjednávania. Už tradične najväčšie problémy pri prijatí konsenzu spôsobila aliancia nábožensky založených krajín, najmä Svätá stolica, Irán a niektoré arabské krajiny. Nakoniec sa podarilo dosiahnuť konsenzus, ktorý privítal aj generálny tajomník OSN ako historickú deklaráciu.

Počas zasadnutia sa koná množstvo vedľajších podujatí, na ktorých predstavujú krajiny svoje dobré praxe. 5.3. sa konalo podujatie Európskej únie, na ktorom bola predstavená politika EÚ zameraná na ochranu obetí rodovo podmieneého a domáceho násilia.

Program zasadnutia a všetky relevantné dokumenty sú k dispozícii tu.

Súvisiace články:

Moslimské štáty podporili deklaráciu o právach žien

 

 

Pridaj komentár