Mimoriadny úspech K. Neveďalovej pri schvaľovaní Správy o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2011

Posted on Posted in Materiály

Európsky parlament prijal v utorok 13.marca na plenárnom zasadaní v Štrasburgu Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii za rok 2011.  Poslankyňa Katarína Neveďalová bola tieňovou spravodajkyňou za skupinu Socialistov a demokratov (S&D).
Pre skupinu bola správa mimoriadnym úspechom, nakoľko sa ju podarilo odhlasovať s väčšinou pozmeňovacích návrhov zapracovaných Neveďalovou. Správa zhŕňa hlavné príčiny nerovnosti mužov a žien a navrhuje aj konkrétne kroky, ktoré by mali pomôcť tento stav odstrániť. Jedným z najdôležitejších bodov správy je opakované potvrdenie vôle Európskeho parlamentu o presadení kvót pre účasť žien v predstavenstve spoločností a na vedúcich alebo rozhodovacích pozíciách: do roku 2015 by mali ženy tvoriť 30% predstavenstiev týchto spoločností a do roku 2020 by to malo byť 40%. Viac tu

Pridaj komentár