Z problémov ťaháme mužské odvetvia

Posted on Posted in Monitoring médií

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov narastajú paradoxne s vekom, vzdelaním a dĺžkou praxe. Vzhľadom na komplexnú antidriskriminačnú legislatívu je podľa zainteresovaných strán podstatné posilniť jej vynútiteľnosť. Z posledného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že 52% Európanov považuje rodovú nerovnosť za veľmi vážny či vážny problém. Na Slovensku to ako problém označilo 44 % opýtaných, pričom za najvýznamnejšie prejavy rodovej nerovnosti považujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov (47%), násilie páchané na ženách (43%) a malý podiel žien v zodpovedných pozíciách v politike (32%). viac tu

Pridaj komentár