FBI aktualizuje definíciu znásilnenia

Posted on Posted in Materiály

Dňa 6. januára dal riaditeľ FBI Robert Mueller konečný súhlas k rozšíreniu viac ako osem desaťročí starej definície znásilnenia FBI, v ktorej ako prvýkrát zahrnul mužov ako obete a upustil od požiadavky, aby sa obete museli fyzicky brániť pred útočníkmi. Od roku 1929 FBI definovala znásilnenie ako “fyzické poznanie ženy, násilne a proti jej vôli.” Revidovaná definícia zahŕňa obete alebo útočníkov všetkých pohlaví a zahŕňa prípady, keď obeť nie je schopná vyjadriť súhlas, pretože je pod vplyvom drog alebo alkoholu, alebo z dôvodu veku. Jedná sa o zásadnú zmenu, ktorá dramaticky ovplyvní spôsob, akým sú znásilnenia mapované a nahlasované na celoštátnej úrovni v USA.

Obete predpokladajú, že údaje vykazované o znásilnení budú lepšie odrážať Štátny trestný zákonník. 

Generálny prokurátor Eric Holder 6. januára 2012 oznámil revíziu definície znásilnenia Jednotnej správy o trestnej činnosti (UCR), ktorá povedie ku komplexnejším štatistickým hláseniam znásilnení v krajine. Nová definícia je otvorenejšia, lepšie odráža štátny trestný zákonník a zameriava sa na rôzne formy penetrácie, ktoré môžu byť chápané ako znásilnenie. Nová definícia znásilnenia je: “penetrácia, bez ohľadu na to, ako nepatrná, do pošvy alebo konečníka akoukoľvek časťou tela alebo objektom, alebo prenikanie pohlavného orgánu inej osoby do ústnej dutiny bez súhlasu obete.” Definícia je používaná FBI na zhromažďovanie informácií o hlásených znásilneniach od miestnych orgánov činných v trestnom konaní.

 “Znásilnenie je zničujúci trestný čin a nemožno ho vyriešiť, pokiaľ nepoznáme jeho plný rozsah,” povedal viceprezident Biden, ktorý je viac ako 20 rokov lídrom v úsilí o ukončenie násilia páchaného na ženách a autorom zákonu o násilí páchanom na ženách. “Táto dlho očakávaná zmena v definícii znásilnenia je víťazstvom pre ženy i mužov v celej krajine, ktorých utrpenie ostávalo nepovšimnuté viac ako 80 rokov.”

 “Táto už dávno potrebná aktualizácia definície znásilnenia pomôže zabezpečiť spravodlivosť pre tých, ktorých životy boli zničené sexuálnym násilím a odráža záväzok ministerstva spravodlivosti o podpore obetí znásilnenia,” povedal generálny prokurátor. “Táto nová otvorenejšia definícia nám poskytne presnejšie pochopenie rozsahu a množstva týchto zločinov.”

“Poradný výbor pre politiku Informačnej služby trestného súdnictva FBI (CJIS) nedávno v súhrnnej systémovej správe jednotnej správy o trestnej činnosti odporučil prijatie revidovanej definície znásilnenia,” povedal David Cuthbertson, námestník riaditeľa FBI, z divízie CJIS. “Táto zmena definície bola nedávno schválená riaditeľom FBI Robertom S. Muellerom. Táto zmena umožní orgánom činným v trestnom konaní nahlasovanie komplexnejších dát týkajúcich sa trestného činu znásilnenia, keďže nová definícia odráža drvivú väčšinu právnych predpisov štátu o znásilnení. FBI verí, že po uplatnení týchto zmien bude počet obetí tohto odporného zločinu čo najpresnejšie zachytený v národných štatistikách trestnej činnosti.”

Revidovaná definícia zahŕňa obete a páchateľov všetkých pohlaví, a zahŕňa tiež prípady, kedy obeť nie je schopná vyjadriť svoj súhlas, kvôli dočasnej alebo trvalej duševnej či fyzickej nespôsobilosti, vrátane ovplyvnenia drogami alebo alkoholom, alebo z dôvodu veku. Schopnosť obete dať súhlas musí byť stanovená v súlade s právnymi predpismi štátu. Na potvrdenie nesúhlasu nie je nutné preukázať fyzický odpor obete. Nová definícia nemení federálny alebo štátny trestný zákonník ani nemá vplyv na ukladanie trestov a trestné stíhanie na lokálnej úrovni.

“Revidovaná definícia znásilnenia vysiela dôležitú správu obetiam znásilnenia o tom, že sú podporované, a páchateľom, že sa budú za svoje činy zodpovedať,” hovorí Susan B. Carbon, riaditeľka Odboru spravodlivosti Úradu pre boj proti násiliu na ženách. “Sme vďační za obetavú prácu všetkých osôb podieľajúcich sa na vytváraní a realizácii zmien, ktoré jasnejšie odrážajú zdrvujúci trestný čin znásilnenia.”

Dlhodobá, úzka definícia vynúteného znásilnenia, prvýkrát ustanovená v roku 1927, je “fyzické poznanie ženy, násilne a proti jej vôli.” Zahŕňa teda len násilný prienik penisu muža do vagíny ženy a vylučuje orálnu a análnu penetráciu, znásilnenia mužov, penetráciu do pošvy a konečníka objektom alebo inou časťou tela ako penisom, znásilňovanie žien ženami a nevynútené znásilnenie.

Policajné odbory predložili UCR údaje o hlásených trestných činoch a zatýkaní. Údaje z UCR sa oznamujú na štátnej úrovni a slúžia na meranie a pochopenie vývoja trestnej činnosti. Okrem toho bude program UCR tiež zbierať údaje na základe minulej definície znásilnenia, čo orgánom činným v trestnom konaní umožní sledovať konzistentné údaje o vývoji trestných činov až kým štatistické rozdiely vyplývajúce zo starej a novej definície nebudú plne pochopené.

Revidovaná definícia znásilnenia sa nachádza v Súhrnnom programe systémových hlásení UCR FBI. Nová definícia je podporovaná poprednými orgánmi činnými v trestnom konaní a advokátmi a odráža prácu poradnej rady pre politiku CJIS FBI.

[Washington, 6. 1. 2012]

Zdroj: http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/attorney-general-eric-holder-announces-revisions-to-the-uniform-crime-reports-definition-of-rape

Pridaj komentár