EWL aktualizácia: Zastúpenie žien v európskych národných parlamentoch v roku 2011 vzrástlo

Posted on Posted in Materiály

Vďaka pokroku, ktorý sa udial vo väčšine parlamentných volieb uskutočnených v roku 2011 v siedmych štátoch EÚ, je v národných parlamentoch zastúpených oveľa viac žien, ako kedykoľvek predtým.

Najväčší pokrok sa dosiahol v Slovinsku, kde sa zastúpenie žien v národnom parlamente strojnásobilo na 32% (+18,7). Evidentný pokrok bol dosiahnutý aj v Poľsku (+3,5), kde bol po prvýkrát uvedený do praxe nový zákon o kvótach, prijatý tento rok. Zastúpenie žien takisto vzrástlo v Írsku (+1,8), Dánsku (+1,7) a vo Fínsku (+0,5).

Zastúpenie žien v parlamente sa však významne znížilo v Estónsku (-5,2). Menej žien v parlamentoch je aj v Portugalsku (-1,3) a Španielsku (-0,3), napriek existujúcim platným zákonom o kvótach.

Úspech Slovinska, ktoré takmer strojnásobilo počet žien zastúpených vo svojom parlamente možno hľadať aj v tom, že zákon o kvótach prijatý v roku 2006 bol minulý rok prvýkrát dôsledne uplatnený a takmer všetky politické strany umiestnili na kandidátky viac ako 40% žien.

Veľkú zásluhu na ňom majú aj ženské organizácie. Vďaka silnej kampani slovinskej ženskej lobby umiestnili tri najvýznamnejšie politické strany svoje kandidátky na popredných miestach kandidátok, čo umožnilo znásobenie počtu členiek parlamentu. Napriek tomu, že voľby v roku 2011 boli úspešné, slovinská ženská lobby  zdôrazňuje potrebu zmeny volebného systému na dosiahnutie parity v parlamente.

Poľský zákon stanovujúci 35% zastúpenie žien na kandidátke, prijatý v januári 2011, bol prvýkrát uplatnený v parlamentných voľbách v auguste 2011. Tento zákon bol založený na iniciatíve z poľského ženského kongresu a podporený 100, 000 podpismi občanov Poľska a vzťahuje sa aj na voľby do európskeho parlamentu. Pôvodný návrh  stanovoval 50% kvótu, ktorá však bola parlamentom znížená na 35%. V súčasnosti je v poľskom parlamente   23.9% podiel žien, čo však predstavuje nárast len o 3,5%.

V marcových parlamentných voľbách v Estónsku klesol počet reprezentantiek estónskeho národného parlamentu (Riikikogu) z 24% na 18.8%, avšak prezidentkou aj prvou viceprezidentkou  Riikikogu sú ženy. Združenia estónskych žien pri okrúhlom stole (EWAR) si tento pokles vysvetľujú pretrvávajúcou stereotypizáciou  rodových vzťahov a maskulinizáciou sily. Významnú rolu však hrá aj nedostatočnosť zdrojov ženských organizácií, ktoré neboli schopné spustiť významné predvolebné kampane. Rodové kvóty predstavujú v Estónsku citlivú tému,  vďaka čomu zlyhávajú pokusy o ich zavedenie.

[Brusel, 22. 12. 2011]

Zdroj: http://www.womenlobby.org/spip.php?article2818&lang=en

Pridaj komentár