Nemecká štúdia o rodových rozdieloch v dôchodkoch

Posted on Posted in Materiály

Nemecké Federálne ministerstvo pre rodinu, seniorov, ženy a mládež zverejnilo užitočnú štúdiu o rozdieloch medzi dôchodkami žien a mužov v Európe. Štúdia rozvíja rodový rozdiel v dôchodkoch ako nový ukazovateľ rodovej nerovnosti. Tento  ukazovateľ odráža rozdiel medzi príjmami žien a mužov v priebehu životného cyklu, ktorý sa odráža v ich starobných dôchodkov. Štúdia ukazuje, že rodový rozdiel v dôchodkoch v Nemecku je takmer 60% a dosahuje 40% v mnohých iných členských štátoch Európskej únie.

 Štúdia prichádza k záveru, že značná veľkosť rozdielov  v odmeňovaní žien na dôchodku  je jednou z najväčších výziev politiky rodovej rovnosti našej doby. Vzhľadom k dlhodobému zameraniu na sociálne poistenie a skôr pomalého  rozvoja dlhodobých perspektív pre matky na trhu práce, ktoré poskytujú adekvátny príjem, sa tento problém nedá vyriešiť cez noc. Napĺňanie cieľa vytvorenia rodovo spravodlivej spoločnosti pre ženy a mužov si vyžaduje spojenie síl; pozitívne výsledky takéhoto úsilia sme už videli v posledných rokoch. Štúdia je k dispozícii v anglickom a nemeckom jazyku tu

Pridaj komentár