Francúzsky zákon o skutočnej rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuality

Francúzsky parlament prijal zákon o skutočnej rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorá predložila  ministerka Najat Vallaud-Belkacem, zodpovedná za práva žien.  Cieľom zákona je zabezpečiť rodovú rovnosť v oblastiach, kde eexistujú markatné nerovnosti ako je nerovné rozdelenie rodinných úloh (prostredníctvom reformy rodičovskej dovolenky), stereotypné zobrazovanie rolí mužov a žien (s možnosťou sankci), nerovné zastúpenie mužov a žien v riadiacich pozíciách v politike a ekonomike (rozšírenie pravidiel parity vo všetkých oblastiach so sankciovaním politických strán). Tento zákon, ktorý sa zameriava na implementáciu skutočnej, nie len formálnej rovnosti, získal širokú podporu a je považovaný za účinný nástroj k dosiahnutiu reálnej rodovej rovnosti vo Francúzsku.

Zdroj: http://femmes.gouv.fr/le-parlement-a-definitivement-adopte-le-projet-de-loi-pour-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/

Pridaj komentár