Nórsky finančný mechanizmus pre rodovo podmienené a domáce násilie

Posted on Posted in Aktivity

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 zorganizoval otváraciu konferenciu pod názvom „Počúvame volania o pomoc“. Konferencia sa uskutočnila v pondelok 26. novembra 2012 v Hoteli Bôrik pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách a tak oficiálne odštartovala implementáciu programu na Slovensku. Zároveň významnou mierou podporila 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách nakoľko obdobie od 25.11. do 10.decembra patrí v mnohých krajinách sveta aktivitám upozorňujúcim na tento fenomén v spoločnosti.
Prítomným sa okrem domácich hostí prihovorili aj hostia zo zahraničia a zástupcovia verejnej správy a mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

Záver konferencie patril symbolickému vypískaniu tohto druhu násilia všetkými účastníkmi konferencie, čím vyjadrili svoj odmietavý postoj voči domácemu a rodovo podmienenému násiliu v spoločnosti.

Prezentácie z konferencie

Prezentácia Úrad vlády SR – Správca programu (SLOVENSKY)
Prezentácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (SLOVENSKY)
Prezentácia Nórske riaditeľstvo pre zdravie (ENGLISH)
Prezentácia Nórske centrum pre štúdium násilia a traumatického stresu (ENGLISH)

Informácie týkajúce sa implementácie programu SK09
 
Špecifická pomoc, podpora a ochrana pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti. Minimálne štandardy Rady Európy (SLOVENSKY)
 
Východisková situácia v oblasti rodovo podmieneného násilia, vrátane domáceho násilia na Slovensku. Výskyt, registrované prípady, podporné služby (SLOVENSKY)

Praktické postupy Policajného zboru SR pri riešení prípadov domáceho násilia (SLOVENSKY)

Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský samosprávny kraj (SLOVENSKY)

Pridaj komentár