Žena by si za domáce práce zaslúžila 1389 Eur mesačne!

Žena toho stíha skutočne veľa. Okrem profesijného života aj starostlivosť o rodinu a chod domácnosti. Nový Čas vypočítal, v akej výške by bol druhý plat ženy, keby za túto prácu bola platená. A cifra je poriadne vysoká.,,Zahraničné odhady hovoria, že keby sa táto neplatená práca zohľadnila vo finančnom vyjadrení, predstavovala by porovnateľnú hodnotu ako je objem HDP v krajine,“ vysvetľuje Oľga […]