Británia v prípade potreby nevylučuje rodové kvóty

Britský minister pre obchod varoval, že v prípade ak firmy dobrovoľnými opatreniami nedosiahnu štvrtinový podiel žien vo svojom vedení, nevylučuje zavedenie prísnejších opatrení, napr. v podobe kvót. Tie chce v celoeurópskom meradle presadiť aj podpredsedníčka Európskej komisie. Britská vláda patrí k najväčším odporcom zavedenia rodových kvót, ktorými sa Európska komisia snaží zvýšiť podiel menej zastúpeného pohlavia vo vrcholových […]