Medzinárodný seminár „Výmena osvedčených postupov v rodovej rovnosti“

Zaujímavé odborné podujatie venované možnostiam praktického uplatňovania rodového hľadiska  sa uskutočnilo  18. a 19. októbra v  Lisabone.  Hostiteľská krajina Portugalsko – spoločne s partnerským Dánskom a Španielskom- prezentovala v aktívnej diskusii s účastníkmi a účastníčkami z ďaľších jedenástich európskych krajín svoje doterajšie výsledky  v rámci projektu PROGRESS, podporeného Európskou Komisiou. Konkrétne  obsahové  zameranie aktivít  smeruje […]