Poistky už nebudú z Venuše ani z Marsu

PRAVDA / Aj riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová uznáva, že argument o väčšej zodpovednosti žien nemusí obstáť. Každý jednotlivec je iný, a o to išlo podľa nej aj Európskemu súdnemu dvoru. Inak podľa nej ani rozhodnúť nemohol, “pretože vychádzal zo zákazu diskriminácie”. Ten hovorí, […]