Poistky už nebudú z Venuše ani z Marsu

Posted on Posted in Monitoring médií

PRAVDA / Aj riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová uznáva, že argument o väčšej zodpovednosti žien nemusí obstáť. Každý jednotlivec je iný, a o to išlo podľa nej aj Európskemu súdnemu dvoru. Inak podľa nej ani rozhodnúť nemohol, “pretože vychádzal zo zákazu diskriminácie”. Ten hovorí, že ľudia nesmú byť znevýhodňovaní za niečo, čo nemôžu ovplyvniť, napríklad za rasu alebo pohlavie. A pohlavie nemôže byť podľa Pietruchovej v poisťovniach zohľadňované ako rizikový faktor. “Teraz musia rozhodovať na základe individuálnej histórie každého človeka. Chápem, že pre poisťovne to znamená viac roboty, no ide tu o princíp a o rovnosť.”

Pridaj komentár