V európskom výskume je stále málo žien

Štúdia, ktorú zverejnila Európska komisia, ukazuje, že ženy sú v EÚ stále nedostatočne zastúpené v oblasti vedy a výskumu. Tvoria len tretinu výskumníkov v EÚ-27. Podiel výskumníčok na Slovensku bol spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky najvyšší. Hoci podiel výskumných pracovníčok v Európe sa zvyšuje, ženy vo vedeckých disciplínach a ženy s vedeckou kariérou sú stále zastúpené […]