V európskom výskume je stále málo žien

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Štúdia, ktorú zverejnila Európska komisia, ukazuje, že ženy sú v EÚ stále nedostatočne zastúpené v oblasti vedy a výskumu. Tvoria len tretinu výskumníkov v EÚ-27. Podiel výskumníčok na Slovensku bol spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky najvyšší.

Hoci podiel výskumných pracovníčok v Európe sa zvyšuje, ženy vo vedeckých disciplínach a ženy s vedeckou kariérou sú stále zastúpené nedostatočne. Vyplýva to z najnovšieho vydania publikácie „She Figures 2012“, ktoré minulý týždeň zverejnila Európska komisia

Ženy predstavujú iba 33 % európskych výskumných pracovníkov, 20 % profesorov na plný pracovný úväzok a 15,5 % najvyšších predstaviteľov zariadení vo vysokoškolskom sektore.

„Napriek určitému pokroku v posledných rokoch sú ženy stále v menšine a od postupu na najvyššie pozície ich delia najmä skryté prekážky. Je to vážna nespravodlivosť a škandalózne mrhanie talentom,“ upozornila komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geoghegan-Quinn.

Nová správa ukazuje, že aj keď ženy tvoria väčšinu študentov a absolventov univerzít, medzi profesormi na plný úväzok ich je len pätina, v odbore inžinierstva a technológií dokonca menej ako 8 %.

Nepomer v top pozíciách

Napriek tomu, že vo všetkých sektoroch sa ich počet zvyšoval rýchlejšie než počet ich mužských kolegov (+ 5,1 % výskumníčok ročne v porovnaní s + 3,3 % mužov od roku 2002 do roku 2009), výskumníčky majú stále problém dostať sa na vedúce pozície. Len 15,5 % vysokoškolských inštitúcií malo v roku 2010 na čele ženu. Vo vedeckých radách mali boli ženy zastúpené v priemere na úrovni 36 %, čo je ale znateľný nárast o 14 % oproti roku 2007.

Podpora rodovej rovnosti je jednou z najdôležitejších priorít EK pri realizácii Európskeho výskumného priestoru ERA . Komisia vyzvala členské štáty, aby odstránili prekážky v prijímaní výskumných pracovníčok do zamestnania a ich zotrvaní v ňom či v ich kariérnom postupe, pričom poukazuje aj na problém nerovnomerného rozdelenia rodičovských povinností.

V Lotyšsku a Litve bol podiel výskumníčok v roku 2009 vyšší ako ich mužských kolegov, tvorili 52 %, resp. 51 %.  V tomto ukazovateli sa Slovensko s podielom 43 % umiestnilo na 6. mieste spomedzi členských štátov EÚ.

Pri porovnaní zamestnanosti žien v high-tech sektoroch náročných na znalosti, tzv. KIABI index, sa ale Slovensko umiestnilo podpriemerne. Najlepšie sa umiestnili Luxembursko, Malta a Írsko.

Štúdia EK: She Figures 2012 (EN)

Zdroj: http://www.euractiv.sk/veda-a-vyskum/clanok/v-europskom-vyskume-je-stale-malo-zien-020926

SÚVISIACE ČLÁNKY

Pridaj komentár