Zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá je poradným orgánom Vlády SR, zasadne na svojom 9. rokovaní, 15. apríla 2013 o 14.30 hod.  v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Program a materiály k zasadnutiu sú k dispozícii na stránke Rady.

Pridaj komentár