Rokovanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

Dňa 15. apríla 2013 sa v priestoroch Úradu vlády SR pod vedením jej predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka uskutočnilo v poradí deviate zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Rada schválila plán svojej činnosti na rok 2013 a prijala uznesenie týkajúce sa prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Schválila tiež štatút Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a dodatok č. 2 k štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania.

Rada prerokovala tri stanoviská Výboru pre rodovú rovnosť; jej členovia sa oboznámili s právnou analýzou inštitútu straty štátneho občianstva SR nadobudnutím občianstva iného štátu na základe výslovného prejavu vôle; rada prijala vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja za odstránenie rasovej diskriminácie.

Rada vlády podporila stanoviská Výboru pre rodovú rovnosť v otázke pozície SR k návrhu smernice o zastúpení žien v dozorných radách spoločností a k zákonu o matrikách. Rokovanie o rozšírení možnosti vykonávania UPT o liekové prerušenie tehotenstva bolo preložené na najbližšie rokovanie Rady.

Rada taktiež prijala uznesenie, ktorým schválila vyhlásenie k spolužitiu väčšiny a menšín v Slovenskej republike a odsudzujúce vyhlásenie k pripravovanému memoriálu J. Tisa (bude zverejnené samostatne).

Pridaj komentár