Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) nadobudol platnosť 1. augusta 2014. Rada Európy dnes uviedla, že 1. augusta 2014 začne nová etapa v oblasti ochrany ľudských práv v Európe – v 11 členských štátoch RE vstúpi do platnosti Istanbulský dohovor o prevencii […]

Konferencia Rady Európy “Médiá a zobrazenie žien”

Konferenciu organizovala Rada Európy v spolupráci s vládou Holandského kráľovstva. V rámci prierezového programu o rovnosti žien a mužov, zriadený v roku 2012 na podporu uplatňovania noriem Rady Európy, bola založená nová štruktúra – Komisia pre rodovú rovnosť (Gender Equality Committee). Jednou z priorít identifikovaných GEC je riešiť otázku “žien a médií” na základe opatrení obsiahnutých v […]