EÚ tancom bojovala proti násiliu na ženách

Tancom po celom svete vyvrcholila iniciatíva boja proti násiliu páchaného na ženách a dievčatách. Zapojili sa viacerí predstavitelia inštitúcií EÚ. Hoci sa 14. február oslavoval ako sviatok zaľúbených, pre organizácie na ochranu práv žien sa tento rok niesol v znamení tanca. Iniciatívu s názvom „One Billion Rising“ spustilo hnutie V-Day pri, ktorého najznámejšou kampaňou sú pravdepodobne predstavenia […]

Nórsky finančný mechanizmus pre rodovo podmienené a domáce násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 zorganizoval otváraciu konferenciu pod názvom „Počúvame volania o pomoc“. Konferencia sa uskutočnila v pondelok 26. novembra 2012 v Hoteli Bôrik pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách a tak oficiálne odštartovala implementáciu programu na Slovensku. Zároveň významnou mierou […]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách.Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Vyhlasovateľom výzvy je Rada vlády Slovenskej republiky pre […]

Konferencia k spusteniu programu rodovo podmieneného a domáceho násilia z NFM

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 Vás pozýva na otváraciu konferenciu „Počúvame volania o pomoc“, ktorá sa uskutoční 26. novembra 2012 o 9:30 v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Otváracia konferencia programu sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Cieľom konferencie je oficiálne […]

Obete domáceho násilia nemajú v EÚ dostatočnú podporu

EUactiv / Počet žien, ktoré sú obeťami fyzického násilia zo strany partnerov, sa v krajinách EÚ pohybuje od 12 do 35 %. Špecializované služby pre obete sú nedostatočné, často nerovnomerne distribuované a ich financovanie je nekonzistentné. Viac tu

Tyrania, ktorú nevidno

SME Ženy / Psychické násilie spoznáte aj podľa toho, že vo vzťahu je nerovnomerne rozdelená moc. Pre zdravú komunikáciu je charakteristické, že bežný normálny konflikt je konfliktom rovnocenných strán, ale pri psychickom násilí ide o jednostrannú komunikáciu a nátlak, keď partner neznesie iný názor ako vlastný.

Stovky týraných žien potratia pre násilie

SME /  Stovky žien, ktoré každoročne potratia alebo idú na potrat, zažili fyzické alebo psychické násilie počas tehotenstva. Štatistiku včera zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií.Odborníci predpokladajú, že počet tehotných žien vystavených násiliu, je ešte vyšší.

Týraným ženám treba veriť, tvrdia aktivistky

PRAVDA / Zákony, ktoré chránia týrané ženy, má Slovensko nastavené dobre. Problémom je ich aplikácia v praxi. Aktivistky, ktorí sa venujú ľudským právam, už dlhšie upozorňujú, že svoje myslenie by mali zmeniť policajti a začať týraným ženám veriť. Polícia je totiž zo štátnych inštitúcií jedným z prvých miest, kam sa žena v núdzi zvykne obrátiť. […]

Muži bijú ženy, pretože môžu

Dôvod, prečo sa vyskytuje násilie páchané mužmi na ženách, je podľa riaditeľky Aliancie žien Slovenska Kataríny Farkašovej ten, že im to spoločnosť dovolí. Viac tu

Keď muži týrajú ženy. Prečo zlyháva spoločnosť

Muselo to zájsť až tak ďaleko? Nedalo sa pomôcť skôr? Kto zlyhal? Nielen tieto otázky si kladie verejnosť zhrozená tragickým osudom žien, ktoré v uplynulých dňoch v Bratislave a pri dedine Kajal zavraždili ich bývalí partneri. Obe boli mužmi týrané a krátko pred tragédiami žiadali o pomoc políciu.Viac tu