«

»

Okt 06

Stratégia a akčný plán rodovej rovnosti v MPK

MPSVR SR predložilo do medzirezorného pripomienkového konania Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-1019. Dátum ukončenia MPK je 16.10.2014. Materiál na portáli právnych predpisov: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=52&matEID=7700&langEID=1