↑ Späť na Dotácie MPSVR SR

Prioritné oblasti

Prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti na nadchádzajúci rok, na ktorý sú ideľované dotácie, sú zverejňované v septebmri na stránke https://employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

https://employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/