Trh práce

Ďalšie publikácie vydavateľstva Aspekt nájdete na stránke www.aspekt.sk

feminizmus, Aspekt, rod, ekonómiaRodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov. Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery, Gabriele Michalitsch, Oľga Pietruchová, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.

Názov v poradí štrnástej publikácie z radu Aspekty sa vzťahuje na prvý seminár na Slovensku venovaný rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý spoločne usporiadali zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a ASPEKT v spolupráci so zastúpením nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave. V tomto zborníku prinášame súbor analýz, ktoré vychádzajú z príspevkov prednesených na seminári a rôznymi spôsobmi sa pokúšajú prelomiť „strategické mlčanie” na tému rodových vzťahov v ekonómii.Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte alebo zakúpiť v Aspekte.


 

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov. Zuzana Maďarová, Janka Debrecéniová, Jarmila Filadelfiová

Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte alebo zakúpiť v Aspekte.

 


 

Spravodlivosť v rodových vzťahoch. Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov. Gabriele Michalitsch, Barbara Stiegler

Aspekt, 2009

Dvanásty zborník z radu Aspekty predstavuje gender budgeting čiže rodové rozpočtovanie v kontexte cieľov, stratégií a nástrojov rodovej politiky. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte alebo zakúpiť v Aspekte.

 

 

 


Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní

Aspekt, 2007

Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti – aktuálny stav na Slovensku. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte alebo zakúpiť v Aspekte.