Eurostat

Eurostat v oblasti rodovej rovnosti

Merateľné uklazovatele rodovej rovnosti v krajinách EÚ

Eurostat o meraní rodového rozdielu v zárobkoch

 

Najnovšie štatistické správy a materiály (2011):

Women and men in the EU seen through figures. Publish Date : 04-MAR-2011

Gender pay gap in unadjusted form – Nace rev.2 Publish Date : 22-SEP-2011 

Gender pay gap in unadjusted form in % Publish Date : 04-JUL-2011 

Gender pay gap in unadjusted form in % (national sources: 1994 to 2006) Publish Date : 04-JUL-2011

EU – SILC (14-OCT-2011) a iné databázy Eurostatu