16 dní aktivizmu

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Z historického hľadiska kampaň 16 dní pomáha pritiahnuť všeobecnú pozornosť na celosvetový problém násilia páchaného na ženách prostredníctvom ľudsko-právneho rámca. Na začiatku (1991 – 1992), aktivistky v rámci kampane 16 dní iniciovali celosvetovú petíciu, ktorou vyzývali OSN, aby do programu Svetovej konferencie o ľudských právach v roku 1993 vo Viedni zaradila problematiku ľudských práv žien. Do začiatku konferencie sa petíciou podarilo zozbierať pol milióna podpisov v 23 jazykoch zo 124 krajín. Táto petícia pomohla dosiahnuť formálne uznanie práv žien za ľudské práva a tiež uznanie násilia páchaného na ženách za porušovanie ľudských práv vo Viedenskej deklarácii. V roku 1999 bola kampaň 16 dní súčasťou úspešných snáh o to, aby OSN vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách. Aktivistkám a aktivistom na celom svete sa na miestnej, regionálnej a národnej úrovni podarilo dosiahnuť úspechy rôznymi aktivitami ako napríklad mediálne kampane, študentské manifestácie, umelecké výstavy, lobing, diskusie za okrúhlym stolom, divadelné predstavenia, tribunály a workshopy.
(Viac informácii o aktivitách na celom svete sa dozviete z medzinárodného kalendára aktivít 1991 – 2010 na  http://16dayscwgl.rutgers.edu)

Program OZ Fenestra v rámci kampane 

Zdroj: www.fenestra.sk

 Oficiálna webová stránka svetovej kampane 16 dní aktivizmu: http://16dayscwgl.rutgers.edu