Deň rovnosti v odmeňovaní

Stránka kampane na Slovensku: www.equalpay.sk

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi odrážajú pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovnosti na pracovnom trhu, ktoré v reálnom živote ovplyvňujú najmä ženy. Príčiny týchto rozdielov sú zložité a vzájomne prepojené.

Chlapec či dievča – rovnaké príležitosti?

Chlapec či dievča – rovnaké príležitosti?

Chlapci a dievčatá prichádzajú na svet s rovnakými príležitosťami. Očakávania, ktoré súvisia s ich vzdelaním a kariérou, sú však rozdielne. Keď vyrastú, práca dievčat sa u nás hodnotí priemerne o pätinu nižšou odmenou ako práca chlapcov.

Hodnotí sa naša práca rovnako?

Hodnotí sa naša práca rovnako?

Schopnosti žien sa pri rovnakej alebo lepšej kvalifikácii hodnotia často nižšou cenou ako schopnosti mužov. Pomalšie napreduje aj ich profesijný rozvoj. Rozdiel v odmeňovaní predstavuje v Európskej únii priemerne 17 %, na Slovensku je to viac ako 20% (v roku 2010 to bolo 20,7%).

Ublíži dieťa mojej kariére?

Ublíži dieťa mojej kariére?

Rodinné povinnosti sa nedelia rovnako. Na Slovensku doteraz nikdy neprekročil podiel otcov na rodičovskej dovolenke  2%. U žien sú prestávky v kariére bežnejšie a často nepokračujú v práci na plný úväzok. Materstvo ženu z trhu práce vylučuje, kým otcovstvo muža skôr udržuje.

Rovnaká práca, rovnaký dôchodok?

Rovnaká práca, rovnaký dôchodok?Počas celého pracovného života zarábajú ženy v EÚ priemerne o 17 % menej ako muži. Pri odchode do dôchodku sú teda odkázané na nižšiu penziu. Riziko chudoby v staršom veku je u žien v porovnaní s mužmi podstatne vyššie.

Hlavné dokumenty kampane:

Tlačové správy