Efektívne spôsoby predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu

Rada Európy v partnerstve s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Nórskymi grantmi  organizuje v Bratislave v Radisson Blu Carlton Hoteli, Hviezdoslavovo nám. 3, dňa 29. novembra 2011 regionálnu konferenciu na tému „Efektívne spôsoby predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu”.

Na konferencii sa predpokladá účasť zástupcov z 18 členských štátov Rady Európy, resp. prijímateľských štátov nórskych grantov 2009 – 2014 (Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Island, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko). V rámci programu konferencie vystúpi zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy, osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie na ženách, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Nórskeho kráľovstva, ako aj členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy a ďalší experti z Rady Európy a zo Slovenskej republiky vrátane zástupcov medzinárodných mimovládnych organizácií.

Jazykmi konferencie budú slovenčina a angličtina, pričom simultánne tlmočenie bude zabezpečené. Témou konferencie budú otázky predchádzania násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu, pričom dôraz bude kladený na násilie na ženách, ktoré je chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Primárnym cieľom konferencie je podporiť skoré nadobudnutie platnosti Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (CETS č. 210), ktorý Slovenská republika podpísala ako jeden z prvých členských štátov Rady Európy v deň otvorenia dohovoru na podpis dňa 11. mája 2011 v Istanbule. Praktické informácie o organizácii konferencie sa nachádzajú na internetovej stránke Rady Európy.

Program konferencie v anglickom jazyku .pdf

webová stránka konferencie

fotogaléria

Pridaj komentár