Konferencia Európskej komisie k rodovej rovnosti

V Bruseli sa v dňoch 19-20.9.2011 konala konferencia k napĺňaniu Stratégie EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na roky 2010 – 2015. Konferencia sa v dvoch dňoch venovala základným strategickým oblastiam ako je trh práce, rodový rozdiel v zárobkoch, rodové aspekty starostlivosti, násilie páchané na ženách a zastúpenie žien v rozhodovaní. Podkladové dokumenty a prezentácie z konferencie sú k dispozícii na webovej stránke ku konferencii.

Pridaj komentár