Rodová perspektíva v ekonómii

Stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 11. 4. 2011 v knižnici SFPA v Bratislave v spolupráci organizácie ASPEKT, nadácie Friedrich Ebert Stiftung a portálu JeToTak.sk. Východiskom diskusie bola nová publikácia Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov (ASPEKT a FES, 2010), na ktorej sa autorsky podieľali D. Gerbery, O. Pietruchová a J. Filadelfiová. Knižku uzatvára rozhovor editorky J. Cvikovej s Ľ. Kobovou a I. Lesayom. Po rovnomennom seminári a publikácii sme sa snažili aj prostredníctvom tejto diskusie prelomiť „strategické mlčanie” na tému rodových vzťahov v ekonómii a upriamiť pozornosť na alternatívne ekonomické uvažovanie, okrem iného na základe aktuálnych skúseností s finančnou a hospodárskou krízou.

Diskutujúci: Daniel Gerbery (sociológ), Ľubica Kobová (filozofka), Ivan Lesay (politológ a ekonóm), Oľga Pietruchová (rodová expertka)
Moderátor: Daniel Škobla (sociológ)

video z diskusie na YouTube

Pridaj komentár