Uvodná konferencia k projektu

Všeobecné informácie

Dátum 13.decembra 2005 (utorok)
Miesto konania MPSVaR SR, Špitálska 4, miestnosť č.117
Organizátori twiningový projekt MPSVaR SR
Cieľová skupina reprezentanti(ky) Európskej komisie, francúzskej a nemeckej ambasády, PSA Peugeot Citroën, NRSR, slovenskej štátnej správy úrovni ministerstiev a Úradu vlády; samosprávnych krajov, ZMOS, UPSVaR a Štatistického úradu 

Kontext
Slovenská vláda, zastúpená MPSVaR SR si v realizácii twiningového projektu “Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming“ vybrala francúzskych a nemeckých partnerov. Daný projekt je v súlade s európskou politikou rodovej rovnosti ako aj základnými prioritami Európskej únie, pričom úzko nadväzuje na európske štrukturálne fondy na Slovensku. Slovensko sa zaviazalo rešpektovať princíp rovnosti príležitostí žien a mužov vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, čím sa tento prístup stáva horizontálnou dimenziou.
Ciele
— slávnostné otvorenie twiningového projektu
— prezentácia hlavných cieľov projektu
Program
Príhovory
Iveta RADIČOVÁ, ministerka PSVaR
Michèle ANDRE, viceprezidentka francúzskeho senátu
Monique HALPERN, francúzska vedúca twiningového projektu, GIP International (Paríž)
Joachim HÜLSMANN, nemecký juniorský partner, GvG (Bonn)
Viera KUSENDOVÁ, slovenská vedúca twiningového projektu, MPSVaR SR
Jean SIMONIN (Paríž), Barbara ŠÍPOŠOVÁ (Trnava), PSA Peugeot Citroën

— Tlačová konferencia

Resumé z príhovorov

V utorok, 13.decembra 2005 o 9h 30, sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnila úvodná konferencia k twiningovému projektu v oblasti rodových otázok – “Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreamingu”, ktorou bol zároveň tento projekt oficiálne spustený.

Otvorenie konferencie ako aj celú realizáciu projektu prišli svojou aktívnou účasťou na konferencii podporiť aj v tom čase úradujúca ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, Iveta Radičová a pani Michèle André, viceprezidentka francúzskeho senátu, ktorá sa zároveň stala neoficiálnou krstnou mamou projektu.

V úvodnej reči Iveta Radičová vyjadrila svoju plnú podporu projektu ako aj svoju spokojnosť s jeho realizáciou na Slovensku. Svoje nielen morálne povzbudenie projektu jasne demonštrovala tým, že sa jej aj napriek nesmiernému množstvu pracovných povinností nakoniec podarilo krátko zúčastniť na konferencii a predniesť prejav. Francúzska senátorka André spomenula svoje bohaté skúsenosti s rodovou problematikou, pričom vyzdvihla, aká dôležitá je práve práca s gender mainstreaming. Francúzska vedúca projektu Monique Halpern nadviazala na prejav pani André, povzbudila slovenskú stranu ako aj pozvaných hostí v presadzovaní tohto projektu a vyjadrila svoje plné odhodlanie ako aj podporu Slovenska na svojej ceste k rodovej rovnosti prostredníctvom gender mainstreaming. Svojimi slovami sa pripojila aj slovenská vedúca projektu Viera KusendováJuionrský partner Joachim Hűlsmann sa pripojil so svojimi skúsenosťami z Nemecka, konkrétne z oblasti Brém. Pozoruhodnými boli praktické príspevky uplatňovania gender mainstreamingu v praxi, ktoré prezentovali hostia z PSA Peugeot-Citroën. Jean Simonin a Barbara Šípošová predstavili konkrétne kroky a opatrenia, ktoré firma PSA Peugeot-Citroën aplikuje medzi svojimi zamestnancami a zamestnankyňami v prospech rodovej rovnosti.

Po vystúpení rečníkov sa konala tlačová konferencia s niekoľkými slovenskými novinármi a agentúrami. Zúčastnili sa na nej vedúce projektu za slovenskú a francúzsku stranu, pani Kusendová a pani Halpern, ako aj senátorka Michèle André.

Pridaj komentár