Témy a pojmy

V tejto sekcii nájdete základný prehľad pojmov a informácií na danú problematiku, ako aj odkazy na iné zdroje. Zoznam tém budeme postupne rozširovať.

V prípade hlbšieho záujmu o tematiku rodovej rovnosti je vám k dispozícii e-learningový kurz Základy rodovej rovnosti. 

Pridaj komentár