Základné pojmy

Pojmy, ktoré sa často používajú v štátnych a verejných politikách, nemusia byť širokej verejnosti vždy známe alebo nemusí byť známe, z akej platformy odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vychádza pri realizácii štátnych a verejných politík. Z uvedeného dôvodu prinášame Slovník pojmov. Vybrané pojmy v slovníku predstavujú najdôležitejšiu a najzásadnejšiu terminológiu, ktorá sa bežne nachádza v akčných plánoch, stratégiách, bulletinoch a iných koncepčných materiáloch pripravovaných odborom. Pojmy sú prevzaté alebo odvodené z materiálu 100 slov k rovnosti, ktorý bol vypracovaný pre Európsku komisiu.

Dúfame, že uvedený slovník bude prínosom pre širokú verejnosť, odborníkov a rovnako, že slovník obohatí verejný diskurz v téme rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Obsiahlejší glosár s výkladom pojmov nájdete na web stránke Aspektu, ktorú Vám srdečne odporúčame.

V prípade hlbšieho záujmu o tematiku rodovej rovnosti je vám k dispozícii e-learningový kurz Základy rodovej rovnosti. 

 

Pridaj komentár