Feminizácia chudoby

Feminizácia chudoby je pomenovaním javu, že z rôznych príčin sú chudobou ohrozené alebo chudobou trpia najmä určité skupiny žien (napr. matky v jednorodičovských rodinách, vdovy a pod.), a teda zameriava pozornosť na rodovú dimenziu chudoby. V súvislosti s rizikom chudoby u starších žien najmä v dôchodkovom veku hovoríme o “feminizácii chudoby v starobe”.

Medzigeneračná reprodukcia chudoby: ženy majú spravidla menej zdrojov ako muži, aj pokiaľ ide o čas a slobodu voľby. Kvôli rodovým roliam v domácnostiach je rodová nerovnosť kauzálny faktor pri chronickej chudobe všetkých členov domácnosti a medzigeneračnej reprodukcie chudoby. Čím viac žien žije v nedostatku, tým viac detí a starších ľudí v ich starostlivosti je ohrozených. Rodovú nerovnosť a chudobu je preto potrebné chápať ako reťazovú reakciu alebo dokonca ako začarovaný kruh.

Zdroj: Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2019

Pridaj komentár