Integrácia

(EN: integration; DE: integration; FR: intégration)

Prvotný význam naznačuje zjednotenie do celku. Cassel Latin Dictionary používa pojem integro vo význame: vytvárať celok. Pojem integro podľa Online etymology dictionary vzniká v roku 1500 a od svojho začiatku ponúka význam celku, kompletnosti. Anglický derivát (integrate) tohto latinského slova sa datuje do roku 1630 a znamená: „spájať časti alebo elementy do celku, jednoty“. Aktuálne politiky integrácie už nehovoria o „častiach“ alebo „elementoch“, ale o živých ľudských bytostiach. Integrácia znamená začleňovať variability a rôznorodosť do jedného celku, v našom prípade do spoločnosti.

Zdroj:
Cassell´s Latin Dictionary. New York: A Simon & Schuster Macmillan Company 1968.
Online Etymology Dictionary. Dostupné z: http://www.etymonline.com/index.php?term=full

 

Pridaj komentár