Neplatená práca

Neplatená práca resp. reproduktívna práca – na rozdiel od práce platenej resp. produktívnej – zahŕňa široký okruh činností mimo oficiálneho trhu práce, ktoré nie sú finančne odmeňované a sú vykonávané s cieľom uspokojenia určitých potrieb. Patrí sem najmä práca v domácnosti, starostlivosť o dieťa a iné závislé osoby, dobrovoľnícka prácu, výpomoc v rodinnom podniku a pod. Významnú časť ľudských potrieb uspokojujú práve výsledky neplatenej práce.

Zdroj: Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2019

Pridaj komentár